چه وحشیانه آنساب می‌کنین ، چه بی‌رحمانه نیستم
آنساب نکردن. موکوم اونایی که پاک کردن رو از تعداد فالورهات کم کرده ‎- Mamad
@mirzaie عه خوب شد گفتیا داشتم دق می‌کردم ‎- Nanii
@narges-esf :d ‎- Nanii
قسمت دوم فید خیلی صحیح است :| ‎- SaeedTheGiraffe ?