چه وحشیانه آنساب می‌کنین ، چه بی‌رحمانه نیستم
آنساب نکردن. موکوم اونایی که پاک کردن رو از تعداد فالورهات کم کرده ‎· Mamad
:))) ‎· ترانه لایف
@mirzaie عه خوب شد گفتیا داشتم دق می‌کردم ‎· Nanii
@narges-esf :d ‎· Nanii
قسمت دوم فید خیلی صحیح است :| ‎· SaeedTheGiraffe ?