زنگ زدم بیمارستان به بابا میگم دلم برات تنگ شده، میگه خب چی کار کنم؟! فهمیدم بزرگوار رو به بهبودی!
سلامت باشن :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
:))) ‎- hadi
:))))) ‎- پریســــا
:))) ‎- Mamad
:( ‎- Nanii
@nanii: :( ‎- Mamad