زنگ زدم بیمارستان به بابا میگم دلم برات تنگ شده، میگه خب چی کار کنم؟! فهمیدم بزرگوار رو به بهبودی!
سلامت باشن :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
:))) ‎· hadi
:))))) ‎· پریســــا
:))) ‎· Mamad
:( ‎· Nanii
@nanii: :( ‎· Mamad