هستم، ولی خسته‌م
خسته نباااشی ♥ ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
قربونت ‎· Nanii
بیشتر باش ‎· SaeedTheGiraffe ?
نه خسته :) ‎· Mamad
@saeedgreen سعی می‌کنم:) ‎· Nanii
@mirzaie موچکرم ‎· Nanii
نباشی نمیشه دوان دوانی کرد خب :| سعی کن ممنون:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?