ای مرگ بر این ساعت بی‌هم بودن ...
تسلیت میگم :( ‎- Mamad
:/ ‎- shompi
:( ‎- Aliusha
ممنونم دوستان :( ‎- Nanii
تسلیت میگم :( ‎- hadi