ای مرگ بر این ساعت بی‌هم بودن ...
IMG_20160525_103457.jpg
تسلیت میگم :( ‎· Mamad
:/ ‎· shompi
:( ‎· Aliusha
:( ‎· SaeedTheGiraffe ?
ممنونم دوستان :( ‎· Nanii
تسلیت میگم :( ‎· hadi