ای مرگ بر این ساعت بی‌هم بودن ...
IMG_20160525_103457.jpg
تسلیت میگم :( ‎- Mamad
:/ ‎- shompi
:( ‎- Aliusha
ممنونم دوستان :( ‎- Nanii
تسلیت میگم :( ‎- hadi