من ۸ صبح امتحان دارم و تا این لحظه هیچی نخوندم
بگیر تخت بخواب، سرحال برو امتحان بده:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen آخه مساله اینجاس چیو امتحان بدم؟! ‎- Nanii
خب میخوای امتحان نده، اینم گزینه ایه ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen اتفاقن خیلی بهش فک می‌کنم ‎- Nanii
@nanii هادی میگه دانشگاه آزادی ها سر امتحان هم میتونن انصراف بدن درس رو :| ‎- Mamad
@mirzaie عاره دیدم نوشته بود، ولی دوستام نمی‌ذارن میگن حیفه. چون به من باشه همه رو حذف می‌کنم ‎- Nanii