من ۸ صبح امتحان دارم و تا این لحظه هیچی نخوندم
بگیر تخت بخواب، سرحال برو امتحان بده:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen آخه مساله اینجاس چیو امتحان بدم؟! ‎· Nanii
خب میخوای امتحان نده، اینم گزینه ایه ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen اتفاقن خیلی بهش فک می‌کنم ‎· Nanii
@nanii هادی میگه دانشگاه آزادی ها سر امتحان هم میتونن انصراف بدن درس رو :| ‎· Mamad
@mirzaie عاره دیدم نوشته بود، ولی دوستام نمی‌ذارن میگن حیفه. چون به من باشه همه رو حذف می‌کنم ‎· Nanii