چراع یادم میره بیام اینجا :/
سلام چطوری ؟ :) ‎· Mamad
@mirzaie سلام ممد، خوبم، تو چطوری؟ ‎· Nanii
@arash باید بودونی خو ‎· Nanii
@nanii: قربانت :) ما هم خوبیم. ‎· Mamad