سرورا جون ندارن
Internal Server Error ‎- اردی‌خان
یهو همه هجوم آوردند اینها ریغشون در اومده ‎- اردی‌خان
مشکل خود سرور نیست باگ برنامه نویسی داره خودشون فکر نمیکردن به این زودی اینقدر ادم بیاد و گرنه دیرتر ریلیز میکردن :دی ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
امیدوارم مشکل حل شه ‎- Dice Marshal
عکس و فایلهای دیگه هم نمیشه آپلود کرد ‎- اردی‌خان
مطمئنم اگر استقبال خوب باشه صددرصد درست می‌شه ‎- Dice Marshal