خب آقا ماجرای تیک ان‌اس‌اف‌دبلیو اینه ... برای اینکه فیدایی که ملت تیک نامناسب برای محیط کار رو می‌زنن نبینید خودتون هم باید یک تعهدی داشته باشید و برید تو ستینگ دقیقا همینجایی که نشون دادم تیکشو بزنید تا دیگه فیدایی که نمی‌خوایدو نبینید ... امشب هم که شب جمعه است
nsfw.jpg
Comments disabled ·
یه چیزی هم بگم ... مطمئنم هیچ کس این تیک رو نخواهد زد جز معدودی کمتر از تعداد انگشتان دست ‎- Dice Marshal