این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است این عبارت ۲۵ کاراکتر است
کاراکتر شماری ... ۶۰ تا ۲۵ کاراکتر ... محدودیت کاراکتر اینجا ۱۵۰۰ تا است ‎· Dice Marshal
احسنت ‎· behnamamoushahi
می‌تونی اینجا مانیفست بنویسی ... فقط مشکلی که داره و به نظر من باید رفع بشه اینه که نمی‌ره خط بعد ‎· Dice Marshal
مگه فرفر میرفت خط بعد؟ اونم نمیرفت ‎· behnamamoushahi
همون دیگه ... به نظرم ضعف بزرگیه ‎· Dice Marshal
اضافات نوشته رو نمیده تو پستو ‎· Farzaaneh
چقدر باید یه نفر حوصله ش سر رفته باشه، دیگه پورن هم جوابش را نده! بیاد کاراکترهای اینجا را بشمره!! :-)) ‎· اردی‌خان
@farzane نه مثل فرندفید نیست که عبارت‌های اضافه پیست بشن ‎· Dice Marshal
اردی خودت از صبح می‌گی بیا بعد اصلا معلوم نیست کجایی ‎· Dice Marshal
ببخشید یادم رفت باید پاهام را ببندم اینجا! :-)) خب زندگی شخصی هم داریم دیگه.. صبح شوخی کردم .... ولی اینکه میری توییتر توییت میکنی جرم کمی نیست! معصیت داره وقتی اینجا باز شده بری اونجا! :دی ‎· اردی‌خان