اینجا رو به هیچ وجه تبدیل به یک عرصه‌ی جدی نمی‌کنم ... همونطور که دنی گفتاینجا فقط کسشر می‌گم ... نظریات سیاسی اجتماعی اقتصادی روانشناسی و اینا رو هم رو هم واگذار می‌کنم به وعده ۱۰۰۰۰ کاراکتری شدن توییتر
Comments disabled ·
بسیار متاسفم دوست عزیز. توییتر را بذار برای امثال ویدا کسمشنگ ‎- اردی‌خان
می‌خوام ویدا رو بکشونم اینجا از توییتر بکشه بیرون :))))) ‎- Dice Marshal
الان دیگه نا امید شدم از شما دوست خیلی عزیز :-)) ‎- اردی‌خان