کلا این سایت بی‌ادبیه ... معنی اسمش یعنی مکان ... دات مکان هم هست ... شبیه ترشحات موکوسی هم هست ... الان چرا ذهنمو درگیر کرده هی یه چیزی تو کله‌ام می‌گه محکم‌تر محکم سریعتر