این رفقای ما هم انگاری توییتر به‌اشون ساخته هیچ کدوم از این مکان استقبال نکردن
راستی سلام ‎· Dice Marshal
طول میکشه عادت کنیم ‎· behnamamoushahi
توییتر کلا کولتره هر چند که کاراکترش کمتره ... آدما پذیرششون بیشتره ‎· Dice Marshal