این رفقای ما هم انگاری توییتر به‌اشون ساخته هیچ کدوم از این مکان استقبال نکردن
راستی سلام ‎- Dice Marshal
طول میکشه عادت کنیم ‎- behnamamoushahi
توییتر کلا کولتره هر چند که کاراکترش کمتره ... آدما پذیرششون بیشتره ‎- Dice Marshal