خب بازگشت به شرایط پیشاپسافرفر این حسن رو داشت که یادآوری بشه که تورکی همچنان یک زبان بین‌المللیه
Comments disabled ·
ما هم که نمی‌فهمیم اشکال از ما است و اینا ‎- Dice Marshal