حلیم خودش شور هست ... چه جوری بعضا با نمک می‌خورن آخه؟
Comments disabled ·
دایس بیا به این داستان عامه پسند پایان بده :))) ‎- afraal
سوال تخصصیه ‎- Dice Marshal
اخه زبون آدم چه جوری می‌تونه همچین چیزی رو تحملکنه ‎- Dice Marshal
بيخيال ترا به جان عمام زمان ‎- Universe