کونی چنین نرم و مهربانم آرزوست ... البته همراه با همون ممه ... ایضا دستا و همون پاها - http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-3409919/Boozy-Ho...
306DC10A00000578-0-image-a-15_1453384651626.jpg.jpg
Comments disabled · · Share ▾
کف خواسته‌ی من از یه #WifeMaterial ‎· Dice Marshal
مکالمه واقعی =مرد: دقت کردی کمی چاق شدی؟ زن:دقت کردی یک کیلو دیگه اضافه کنی شکمت بالشتک خوبیه:))) ‎· murmurous
بای د وی،کدوم پا رو میگی؟ قضیه چشم برزخیه:)) ‎· murmurous
هولی ویلیبی رو می‌شناسم ... یک جیگریه دومی نداره ... تو انگلیس مجری برنامه کودک بوده که پسربچه‌ها زودتر بالغ شن یهو گی نشن ... از اونجا رسیده به اینجا :)))) ‎· Dice Marshal
:))) ‎· murmurous