آقا ملت در راستای فید دوستمون پویا که البته ناشی از تجربیات ارزنده‌ی ایشونه باس بگم یه عمر دنبال باهوشاش گشتیم به حسابی که ساپیوسکسوئلیم و اینا خیلی کلاس داره ولی دست آخر چیزی که به دست اومد این بود که یا طرف پاچه می‌گرفت یا کاری می‌کرد که من یخه بگیرم ... خلاصه اینکه اونطوریا شد
كللن وقت گيرن باهوشا . خنگا هزينه برن ولي خب راضيم ازشون:)) ‎· Nebraska
ولی من هنوز ته دلم باهوش دوست دارم ‎· Dice Marshal
وسطاش گريز بزن خسته نشي:)) ‎· Nebraska
این هم می‌شه :))) ‎· Dice Marshal