یه چیزی ذهنمو برای لحظه‌ای به خودش مشغول کرد ... الان یادم نمیاد ... یا یکی از فیدای شما بود یا توییت ملت توی توییتر