زمان ما چوچوله یه چیز دیگه بود ... بعدا اونی که ما به‌اش می‌گفتیم چوچوله شد لابیا، و اون برآمدگی که فکر می‌کردیم زیگیله شد چوچوله :)))
Comments disabled · · Share ▾
مفاهیم در گذر زمان عوض شد :)))) ‎· Dice Marshal
:))) ‎· afraal