زمان ما چوچوله یه چیز دیگه بود ... بعدا اونی که ما به‌اش می‌گفتیم چوچوله شد لابیا، و اون برآمدگی که فکر می‌کردیم زیگیله شد چوچوله :)))
Comments disabled ·
مفاهیم در گذر زمان عوض شد :)))) ‎- Dice Marshal
:))) ‎- afraal