اگر این‌ها المپیک هم می‌رفتن باز کیروش انقدر ازشون سوژه داشت تا حسابی گهیشون کنه :))))