در دارالحرب، نسوان اینگونه در مقابل یکدیگر قدرت‌نمایی می‌کنند ... هم‌وطن در این عرصه جای تو خالی است

Comments disabled ·
شخم ‎- Dice Marshal