این مسیح و آرش ای‌پی درهای جدیدی بر روی موسیقی سبک یبوستی ملی گشودند ... من از همینجا از روده‌های بزرگه‌‌اشون بابت این همه رنجی که می‌کشن، دلجویی می‌کنم
Comments disabled · · Share ▾