این کلمه "بانو" تاریخ شروع مصرف و تاریخ انقضا داره ... تاریخ شروع: به محض اینکه اولین بچه زاییده شد ... تاریخ انقضا: هر موقع که باعث افزایش سطح تستسترون در تو نشد
Comments disabled ·
تو مکان ریزنگر تر شدیا :) ‎- Milad
اختیار داری قربون ... من همیشه نکته‌پرداز بودم ‎- Dice Marshal