دوستت دارم و دانم که تویی دشمن جانم ... از چه با دشمن جانم شده‌ام دوست، ندانم
Comments disabled · · Share ▾