تو نروژ مسلمونا رو می‌برن آموزش می‌دن ... یه خانوم چاق میاد اونجا به مسلمونا می‌گه اگر یه زنی رو دیدید این طوریه یه وقت فکر نکنید باهاتون خودمونی شده‌ها ... نگه داشته برا شوهرش یا اقاشون ... شما می‌تونید نیگا کنید فقط ولی دست زدن نه
00000000000.jpg