23c534b0bd8078ad2c9560d441488295?s=75&r=x&d=retro
نرگســـــ

من غبار خاک طوسم / بنده شمس الشموسم / تا میشم دلتنگ جنت / کفشداری هاشو می بوسم ...

Private feed


2015-2018 Mokum.place