من خودمو کشتم محمد توی فرندفید فعال بشه نشد ، حالا دیروز میگفت منم میام توی این سایته میخوام بنویسم !!!
شايد زندگي متاهلي بهش فشار آورده بنده خدا :/ مهربون باش باهاش :))) :" ‎- sousan
سوسن :)))) نه بابا میخواد بیاد از خوبی های زندگی و ازدواج بنویسه حتما ‎- نازلی
ديگه حالا بياد ببينيم چي مينويسه :/ :دي ‎- sousan
لینک بدین لینک بدین اسمایلی یه عزب فضوووووووووووووووول :))) ‎- شاپور
دیر اومدم که زود برم ، دل به فیدای من نبند :* ‎- mOhAmMaD
شاپور :))) خودش اومد ‎- نازلی
محمد ای جونم :* کار من از دلبستگی گذشته ‎- نازلی