یه 4_5 ماهی هست که بدون گواهینامه و کارت ماشین رانندگی میکنم ، خیلی هم ریلکس
منم 4 _5 ساله . راحت میگیرن پیوست میکنن نامردا ، منم راحت میگم جریمه ی همراه نداشتن مدارک هم بده لدفن . اگه خئاست ببره پارکینگ ، مدارکو رو میکنم . ‎· mOhAmMaD
عه تو هم گم کردی ؟؟ من هرچی میگردم نیست ، بابا هم گفته گواهینامه ت رو بیار ‎· نازلی