سه ساعت ترانزیت که چیزی نیست در مقابل 9 ساعت ترانزیت برگشت :(( از الان عزا گرفتم واسه اون موقع