توی هواپیما خواب بودم بیدار شدم دیدم مهمونداره اون چرخ غذاهارو کبونده به زانوم ، وایساده نگام میکنه :( برم سو کنم ؟
شوکولات فرست‌کلاس لوفتانزا هعییییییییییییییییییییییییییی ‎- گرگان‌نت (✓)
گرگان نت :))) بهمون شکلات ندادن خسیسا :( ‎- نازلی
به من ربطی نداره ، اون دفعه که دادن مگه چیزی به ما رسید :)) خوش باشی ‎- گرگان‌نت (✓)