من حتی لباسی که میخوام بپوشم برم فرودگاه دنبال محمد هم انتخاب کردم الان :))) همچین آدمی م
:**** ‎· نیالا
ای جانم نیالا :** دلم تنگ شده بود برات ‎· نازلی