خوابم برده بود ولی دل تنگم بیدارم کرد ... باز خوبه اینترنت هست که بشه چهره ش رو ببینم و صداشو بشنوم
عزیزم :* انشالله زود تموم بشه این دوران دوری ‎- شمیم یاس
شمیم مرسی عزیزم :* با دعای شماها ‎- نازلی
عزيزززم زودى همو ميبينيد انشاالله :* ‎- بــــــــــاران!
مرسی باران جونممم :** ‎- نازلی