دو هفته ست که من اومدم ولی هنوز در مقابل جت لگ مقاومت میکنم ، کاملا مرض دارم انقدر کم میخوابم ، مثلا همه ظهر یه چرت میزنن ( بخاطر بچه داری ) اونوقت من عین جغد بیدار
سردرد حقمه ‎· نازلی
اسم جوجتون رو چی گذاشتین نازلی؟ ‎· نیالا
اسمش " جانا " ست جوجومون ‎· نازلی
الهی دورش بگردم. چه اسمی هم دارههه. اصن ضعف کردم براش. خوش به حالت عمه خانوم:* ‎· نیالا
قربونت عزیزم :** انشالا خودت خاله بشی اصلا کیف کنی ‎· نازلی