کاش مثانه عقلش میرسید که وقتی آدم خوابه فعالیت نکنه
احتمالا اونم انتظار داره قبل از خواب به فکرش باشیم :دی ‎- آمیرزو
من قبل خواب به فکرشم ولی نمیدونم چرا تحمل نمیکنه ساعت هفت بشه خودم با پای خودم برم ذسشویی حتما باید پنج صبح بیدارم کنه :)) ‎- Vivavida
آمیرزو : به همون قبل از خواب قانع نیست آخه :)) ‎- نازلی
ویدا : دقیقا منم همینطور :)) بدن من هم عادت نداره بیدار شه باز بخوابه ‎- نازلی