کاش مثانه عقلش میرسید که وقتی آدم خوابه فعالیت نکنه
احتمالا اونم انتظار داره قبل از خواب به فکرش باشیم :دی ‎· آمیرزو
من قبل خواب به فکرشم ولی نمیدونم چرا تحمل نمیکنه ساعت هفت بشه خودم با پای خودم برم ذسشویی حتما باید پنج صبح بیدارم کنه :)) ‎· Vivavida
آمیرزو : به همون قبل از خواب قانع نیست آخه :)) ‎· نازلی
ویدا : دقیقا منم همینطور :)) بدن من هم عادت نداره بیدار شه باز بخوابه ‎· نازلی