دی جی عروسی ما انقدر آهنگ خارجی گذاشت که همه شورش کردیم :)) و مجبورش کردیم آهنگ ایرانی و قدیمی بذاره ، اونوقت دی جی مهمونی امشب همش آهنگهای قری ایرانی گذاشت و حسابی مهمونا رقصیدن ، عجیبه کلا