هرکی حلقه ش بزرگتر باشه خوشبخت تره ؟ :)) چرا حلقه شونو میکنن تو چشم آدم
اونجا هم ازین صوبتا هست؟ ‎- zlou
آره انگار همه جا هست :)) ‎- نازلی
:))) ‎- Bahar