یهو دلم سالاد شیرازی خواست :| الان آخه ؟ وقت خواب ؟
پیازش زیاد باشه لطفا. ‎- mostafa
آخاخ گفتیییی ‎- نازلی