یهو دلم سالاد شیرازی خواست :| الان آخه ؟ وقت خواب ؟
پیازش زیاد باشه لطفا. ‎· mostafa
آخاخ گفتیییی ‎· نازلی