یعنی من هزار بار هم فیلم عقدمون و اون قسمت گریه کردنم رو ببینم باز هربار باید گریه م بگیره ؟ انگار هیچ وقت اون حس عادی نمیشه برام
چرا گریه کردی؟ ‎- zlou
چرا گریه کردی؟ ‎- zlou ‎- Sanach
چرا گریه کردی؟ ‎- zlou ‎- Sanach ‎- Mardetanha
میتونم بپرسم چرا گریه کردی؟ ‎- zlou ‎- Sanach ‎- Mardetanha ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
آدم گریه ش میگیره خب -_- ‎- sousan
من کلا عقد آدمای غریبه هم گریه میکردم ولی خب عقد خودم بعد از این همه سال سختی کشیدن گریه داشت :( البته چون عقد آریایی هم داشتیم و به نظرم اون خیلی با احساسه که زل بزنی توی چشمای همسرت و بخوای جمله ها رو بلند بلند بگی باعث شد گریه م بگیره و اشک همه رو در بیارم ‎- نازلی
عقد اریایی؟ ‎- amineh
بله ، میگن که عقد ایران باستان اینطوری بوده ، ولی من چون فرمش رو دوست داشتم دلم میخواست هر دو مدل عقد رو اجرا کنیم ‎- نازلی