نشستم جانا رو نگاه میکنم که خوابه ، مامان میگه برات به جای سیسمونی باید یکیو بگیرم که کاراتو انجام بده تو به هیچ کاریت نمیرسی :)) راست هم میگه ، از بچه ی حتی خواب هم نمیتونم بگذرم
عزیزممممم ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات