دیگه انقدر نمیدونم چطوری دعا کنم میگم عب نداره ازم فلان چیزو بگیر فلان چیزو بده به فلانی ! انگار معامله باشه