اسم بچه ش رو اینجا گذاشته زاگرس
اون یکی اسم دخترش که خیلی هم خوشگل و ناز بود گذاشته بود ارنواز ‎· نازلی
ارنواز؟ يعنى چى؟ ‎· بــــــــــاران!
اسم نمیدونم کی کی بوده :)) ‎· نازلی
خواهر جمشید در شاهنامه ‎· جولیا پندلتون
به یک دست گیرد رخ شهرناز به دیگر عقیق لب ارنواز شب تیره گون خود بترزین کند به زیر سر از مشک بالین کند چومشک آن دو گیسوی دو ماه تو که بودند همواره دلخواه تو بگیرد ببرشان چو شد نیم مست بدین گونه مهمان نباید بدست ‎· جولیا پندلتون
آهان مرجان همین :) ‎· نازلی