راستش رو بخواین من دو بار سعی کردم اکانتم رو پرایوت کنم ، نشد ، دیگه گفتم حتما قسمت بر اینه