برای فردا استرس دارم بیشتر بخاطر اینکه دکتر هرچی بگه مامان نمیذاره من پنهون کنم در نتیجه مامان بهم میریزه ... حتی اگه در حد کمبود ویتامین باشه جواب آزمایشم