تعریف از خودم نباشه نقاشی ای که پارسال دو هفته ای کشیدم و اومدم ایران رو امروز روی دیوار اون خونه دیدم واقعا عالی بود ... بیخود نیست این همه خواهان داشت :))