مامان من تا قبل بدنیا اومدن بچه هیچ حسی نداشت ، الان انقدر دوستش داره که آدم میترسه !