این زنهایی رو که همه چی رو برای خودشون میخوان و شوهرشون نباید خوش بگذرونه و خوب خرج کنه درک نمیکنم ، دو روزه دارم دنبال هتل میگردم براش هی میگم نههه همسر من باید توی هتل بهتر از این بره ! هنوزم نیافتم :))