یک ساعت تمام نی نی توی بغلم خوابید ، هرچی هم میخواستم بلندش کنم باز میچسبید بهم :)) یکی از بهترین حس های دنیا بود
ضربان قلبشو روی دلم حس میکردم و هی تند تند قربونش رفتم :* ‎· نازلی