آدم وقتی دوره همه چی براش جذاب تره ، طبیعیه که الان دلم بسوزه که شب توی مهمونی اقوام همسر نیستم