هرچقدر بیشتر میبینمش بیشتر رفتارهای بدش به چشمم میاد ... واقعا دیگه حوصله ش رو ندارم
:-/ ‎· Hamid6