یه دو روز اینجا آفتاب بود من فکر کردم تابستون شده ، حالا دارم یخ میزنم
کجایی ؟ ‎· Hamid6
@hamid6 برگشتم کانادا ‎· نازلی