انقدر استرسم زیاده که هرکیو میبینم میگم کاش جای اون بودم ! بعد خودم فحش میدم به خودم که این حرفا چیه
این حرفا چیه ؟ ‎- mOhAmMaD
@mohammad_8530: باید هی بگم ‎- نازلی